dijous, de juliol 22

Canvis en el POUM de Sta. Mª de Martorelles
El passat dimarts es va aprovar l'Avanç del POUM en el Ple extraordinàri amb l'assistència de nombrosos ciutadans.
Aquest Avanç és el resultat de les propostes recollides en Taller participatiu de mesos abans i de les converses de la Comissió redactora, formada pels regidors de l'Ajuntament i l'empresa redactora del projecte.
Abans d'incirase el Ple l'alcaldessa va llegir un escrit denunciant l'actitud poc ètica d'IC-V en el planflet repartit pel poble, en el qual parlava i informava de la postura d'aquest partit sobre la revisió urbanística i de com s'ha dut a terme. Per la seva part el regidor J. Trapero d'IC-V, va interpelar en contra, malgrat la negativa de l'alcaldessa d'oferir-li la paraula. Això va desembocar en una dialèctica encessa que va dificultar l'inici dels punts del dia del Ple. Finalment es va aprovar a favor amb els 4 vots de CiU, i els 3 en contra de PSC i IC-V.

El dimecres (l'endemà) a l'escola Les Mimoses, l'empresa redactora va fer la presentació de com ha quedat aquest Avanç del POUM. La sala estava vesar de gent, la falta de planificació o la falta d'un espai adient al poble per actes públics, es va posar de manifest malauradament.
Durant la presentació per part dels tècnics, aquests van ser interpelats constanment fins a esdevenir un garigall entre la gent digne d'un sainet. Molta gent no havia participat anteriorment al Taller, altres no sabien què és un POUM ni els condicionants legals que comporta la redacció i revisió. S'entreveu falta d'informació als ciutadans, manipulació d'aquest i dels aspectes del POUM, per part dels polítics de la Comissió i de les regidores del Govern Minicipal.

La revisió contempla una redifinició del model urbanístic actual basat en xalets amb jardí i parcel·les grans, com a únic model de poble a contemplar amb el consum de molt territori.
El nou Pla possibilta diferents tipologies d'habitatge (xalets, aparellades, blocs petits plurifamiliars) i habitatge protegit, amb molt menys territori. Tot i que queden molts aspectes encara per decidir, possiblita l'accés a l'habitatge de persones amb recursos de classe mitjana que fins ara no existia aquesta possibilitat. La previsió de creixement per el 2030 és de 1500 habitants.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada