dilluns, d’octubre 18

MILLORAR EL POUM, PERÒ NO LLENÇAR-LO


El procés de revisió del POUM de Santa Mª de Martorelles segueix el tràmit més o menys previst. Aquesta setmana finalitza el període de suggeriments a l'avanç del Pla, aprovat pel Ple el més de juliol passat, en el qual ERC ha presentat algunes propostes de millora, i alguns veïns del barri de Colomer crec que també en presentaran.

Tot i el procés, durant aquest estiu IC-V ha repartit dos panflets informatius amb opinions de crítica: al procés participatiu, a la Comissió de Seguiment, i al projecte d'Avanç del POUM. Tothom té el dret a tenir una opinió sobre com vol que sigui el poble en els propers 20 anys, el que no entenc és el fet de què IC-V hagi participat de forma activa, tant en el Taller Participatiu, com en la Comissió, on tinc el convenciment que ha introduït millores i sobretot ha intentat fer un POUM més sostenible que el del 1993, però ara intenta llençar per terra tota aqueata feina feta pel sol fet de què no veuen plasmat tot el que ells voldrien, i aleshores llença missatges de frustació a la ciutadania, a CiU i a l'equip de govern. Com si la feina feta no hagués servit per res.

Entenc que a la Comissió han volgut introduir millores o canviar el que l'empresa Dopec va presentar, i que hi havia un estira i arronça molt fort, també és cert que la Comissió no era igualitària i que CiU tenia majoria.

IC-V utilitza un doble llenguatge, d'una part presenta un projecte alternatiu a l'Avanç, basat en la contenció urbanística, habitatges de protecció oficial, i respecte al paisatge -s'hauria d'estudiar la viabilitat, en tot cas -, i per altra banda recolza la idea "soto voce" de paralitzar qualsevol intent de construir nous habitatges i congelar el creixement urbanístic, aprofitant la mentalitat ancestral tant tencada d'aquest poble de no donar cabuda als "nouvinguts" o forasters.
Des d'ERC s'han defensat des del principi diversos conceptes: contenció urbanística dins del que permeti la legalitat, habitatges més asequibles i diversitat del model urbanístic, protecció del medi natural i agrícola, adequació del sòl urbà actual mitjançant PAU's, i creació de llocs de traball al municipi.

L'Avanç del POUM que córrer és substancialment molt millor del que hi ha ara, fet el 1993 sota criteris "desarrollistes" i de boom urbanístic, el qual per sort no s'ha dut a terme durant aquests anys. Ara tenim un Pla molt més actualitzat, amb habitatges protegits, amb contenció urbanística i amb més zones verdes. Malgrat tot, queden importants llacunes que durant el procés següent val la pena intentar millorar.

Convergència, des de l'Ajuntament, tampoc ha posat les coses fàcils i tinc la impressió que no ha parat de posar paranys al procés i de prometre qüestions que no constaven sobre el paper, de tirar endevant el procés sense el consens degut i sobretot de no saber explicar la part positiva del POUM. Com sempre CiU utilitza el mutisme a nivell d'informació al ciutadà, tan a nivell de partit com de govern.

A més dels panflets informatius d'Iniciativa, s'està organitzant una recollida de signatures en contra de l'Avanç del POUM que intenta paralitzar el procés, curiosament iniciada per persones independents i que coïncideixen amb els mateixos punts dels ecosocialistes, tot i que només IC-V i PSC s'han manifestat clarament en contra.
Des d'Esquerra creiem que val la pena aprofitar el que hi ha fet fins ara. Paralitzar el procés o mostrar-se en contra, significa donar validesa al Pla del 93, on no hi havia, ni habitatges protegits, ni habitatges asequibles o plurifamiliars, amb moltes menys zones verdes públiques, etc.
Llençar l'Avanç per la borda, significa tornar enrrera. El que reclamem és més atenció pel ciutadà que viu ara al poble, donat que aquesta Revisió en curs no preveu cap Pla de Millora Urbana dels barris actuals, on hi ha nombrosos casos de construccions "alegals", on moltes de les persones que subscriuem el manifest contrari al POUM, viuen en cases amb deficiències urbanístiques, construides fent els ulls grossos.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada