dimarts, de març 12

UN ESTUDI DETECTA DEFICIÈNCIES EN ELS WEBS MUNICIPALS


Un estudi el·laborat pel Laboratori de Periodisme i Comunicació per la Ciutadania Plural de la Universitat Autònoma de Barcelona, en el Mapa de les Bones Pràctiques de la Comunicació Pública Local de Catalunya, fa una valoració dels webs municipals de Martorelles, Santa Mª de Martorelles i Sant Fost, entre altres, dels quals destaca les defieciències i virtuds informatives que ofereixen. Aquest estudi avalua indicadors com la transparència, informació dels representants polítics, gestió i informació dels recursos col·lectius, participació ciutadana i informació al ciutadà.
El web de l'Ajuntament de Mollet del Vallès és un dels més ben valorats de Catalunya situat al 14è lloc acompleix amb el 73% dels indicadors positius. 
El web de Sta. Mª de Martorelles només compleix el 27% de indicadors positius, segons aquest estudi. Destaca la manca d'informació sobre l'alcalde: foto o currículum. Així com dels membres del govern i de l'oposició.  S'ofereixen adreces e-mails dels membres del govern, i de l'oposició. No hi ha infromació sobre convocatòria dels Plens, ni dels acords de govern; en canvi si que podem trobar les actes dels Plens. Hi ha informació sobre el POUM, però no plans muncipals sobre Agenda 21, Pla de Joventut o de Participació Ciutadana. No s'hi troba la retribució dels càrregs electes. Es publiquen les Ordenences municipals, però no el Pressupost de l'Ajuntament. Malgrat la valoració feta a l'estudi, aquest web darrerament està oferint novetats a la ciutadania.
El web publica notícies i té una agenda d'activitats. Trobem informació i dades sobre el muncipi i el poble, així com d'història. No s'ofereix informació sobre el reglament de participació ciutadana, ni tampoc eines per comunicar queixes, suggeriments o incidències a la via pública.
El web de Sant Fost no queda molt bé amb el 32% d'e compliment
El web municipal de Martorelles surt més ben parat complint amb el 44%. Tot i que s'hi troben dades sobre l'alcalde: foto, presentació, partit, biografia a través del seu blog, sobre els membres del govern i l'oposició i manca la biografia. Tampoc es publiquen al web les retribucions dels càrregs electes. No s'hi troben adreces e-mail dels membres del govern ni de l'oposició.
No hi ha cap informació sobre les convocatòries dels Plens municipals i les actes d'aquests. Tampoc trobem informació sobre el POUM tot i que l'estudi ho afirma, si que trobem altres plans com el Pla de Joventut. Es publiquen les Ordeneces municipals, el Pressupost però no el seguiment de la seva execució o la Memòria de Comptes. El web publica notícies i una agenda d'activitats muncipals i ciutadanes. Trobem informació sobre dades del municipi i de la història. S'ofereixen webs de xarxes socials de la Corporació, informació sobre el regalemnt de participació ciutadana, un directori d'entitats, en lloc on la ciutadania pugui aportar queixes o incidències ciutadanes està inhabilitat.

Notícia apareguda a Nació Digital.
Mapa de Bones Pràctiques.

1 comentari: