dissabte, de juliol 14

REESTRUCTURACIÓ DE LA DEMOCRÀCIA MUNICIPALEl Govern de l’Estat ha anunciat una nova reestructuració dels òrgans de l’administració pública que afectarà tant el nom de regidors, la hisenda municipal o l’administració dels ajuntaments.
Els ajuntaments de menys de 20.000 habitants (Sant Fost de C., Martorelles i Santa Mª Martorelles), passaran a ser gestionats directament per la Diputació de Barcelona en cas que no s’ajustin a la llei d’Estabilitat Pressupostària o estiguin sotmesos als plans d’ajustament.
També parla d’eliminar els “òrgans descentralitzats” com les Mancomunitats, en aquest cas afectaria a la Mancomunitat Galzeran que desapareixeria.
Una altra mesura seria reduir el nombre de regidors dels ajuntaments en un 30%. D’aquesta manera Sant Fost passaria dels 13 als 9, Martorelles dels 11 actuals al 7, i Sta Mª de M. dels 7 als 5. Aquesta proposta clarament populista dóna resposta al rebuig ciutadà d’una part de la població als polítics per la fama de corruptes i incompetents. És curiós que el PP, que és el partit que ho proposa, sigui la formació que més polítics té imputats judicialment. També ho és en el sentit que la reducció de regidors afectarà greument a la representativitat electoral i esborra i disminueix la dels partits petits i formacions d’independents que tindran molt més difícil aconseguir representació municipal i encara més majories. Això afavorirà als partits grans: PP, PSOE, CiU, i els còmputs de representativitat ( Diputacions, etc.).
 La mesura proposada per l’executiu central, diuen: “que es tracta d'una reforma important encaminada a simplificar i reduir les estructures democràtiques”, però cal tenir en compte que molts regidors de pobles no cobren, ni tan sols per governar. Aquestes mesures s’aplicaran a partir de les eleccions municipals del 2015. El president de la Diputació de Barcelona (Salvador Esteve – CiU), creu que la que presideix actualment ja presta serveis als municipis al contrari que les la resta de l’Estat que només fan repartir diners als municipis. També creu que els ajuntaments fan un servi d’administració de proximitat que les Diputacions no podran fer millor. Una altra de les mesures amenaçadores, és el fet reforçar la presència dels Interventors i Secretaris de l’Estat als òrgans municipals, en detriment de les competències dels alcaldes.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada