dijous, de novembre 21

L'AJUNT. DE MARTORELLES MILLORA LA GESTIÓ ELÈCTRICA


L'Ajuntament de Martorelles ha obtingut la ISO 50001 sobre eficiència i gestió energètica.
A moltes persones no els diu res aquesta notícia, ni saben que és ni quins avantatges tindran amb aquesta Normativa.
Les ISO són normatives internacionals estandaritzades sobre bones pràctiques en alguna qüestió. La 50001 es referiex a la gestió energètica, això vol dir que l'Ajuntament de Martorelles està duent a terme i es compromet a millorar la gestió energètica de les instal·lacions elèctriques i d'enllumenat viari, i equipaments municipals que comporti millorar-ne la gestió i l'eficiència en l'ús i la seguretat. Reducció del consum i costos econòmics, gasos contaminants i contribució a la reducció de l'efecte hivernacle.
El manteniment energètic municipal el consistori martorellenc el té adjudicat a l'empresa SECE, la qual es compromet a gestionar energèticament el municipi a través d'aquesta norma.
L'enllumenat viari públic de Martorelles a millorat darrerament en qualitat de llum i manteniment, és obvi per els ciutadans. La gestió energètica dels equipaments i instal·lacions s'hauria de quantificar en termes de reducció de costos en la factura i el manteniment elèctric, no tenim dades, caldria que l'Ajuntament les fes públiques.
Una altre aspecte que la ISO 50001 té en compte és la gestió ambiental energètica, tant en la reducció en el consum de KW/H, com en la contribució contaminant a través de fonts energètiques netes o verdes.
A Martorelles -i també a Santa Mª de Martorelles-, ara per ara, no s'estant implementant les energies renovables en el consum energètic municipal. Si es vol seguir amb la política de millora energètica, caldria començar a pensar en l'ús i instal·lació de panells solars fotovoltaics a les instal·lacions municipals per reduir la despesa elèctrica. Panells solars tèrmics per l'escalfament d'aigua a la piscina i equipaments esportius, que suposaria un important estalvi en gas natural o gasoil, o calderes de biomassa també per l'escalfament d'aigua i generació elèctrica, tenint en compte el potencial dels boscos de Martorelles i Santa Mª de Martorelles.
Malgrat la mala premsa que els mitjans i les grans empreses elèctriques tenen les energies renovables al nostre país, Catalunya i l'Estat espanyol tenen un gran potencial per explotar. La tecnologia actual permet que la gestió i el rendiment energètic i de costos ja siguin viables econòmicament a curt i mitjà termini.
L'augment constant dels preus de l'electricitat i de l'energia, estant forçant a les administracions municipals a buscar una gestió més eficient de la factura i reducció de costos en el pressupost municipal. Molts ajuntaments ja fa temps que estan buscant alternatives i millores.
VEURE LA NOTÍCIA AL WEB DE MARTORELLES

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada